KOMORNIK SĄDOWY

przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim

Jolanta Sienkiewicz
Właściwość miejscowa Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim Jolanty Sienkiewicz obejmuje obszar miast i gmin:

Radzyń Podlaski
Międzyrzec Podlaski
Parczew
Komarówka Podlaska
Ulan Majorat
Wohyń
Czemierniki
Milanów
Siemień
Dębowa Kłoda
Borki
Drelów
Kąkolewnica

  
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim Jolanta Sienkiewicz prowadzi postępowania egzekucyjne w granicach swojej właściwości jak również na obszarze apelacji lubelskiej. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika w oparciu o art. 10 ustawy o komornikach sądowych  (z wyjątkiem spraw o egzekucje z nieruchomości) poprzez złożenie stosownego oświadczenia we wniosku egzekucyjnym.